VİDALI KOMPRESÖR

Vidalı hava kompresörleri bir çift helisel rotorun kapalı bir gövde içerisinde birlikte dönmesinin sonucunda rotor loblarının ve yivlerinin arasına dolan havayı helisel bir kanal içerisinde sıkıştırarak çıkışa sürmesi prensibiyle çalışır. Genellikle 4-5 loblu ve 5-6 yivli rotorlar kullanılır. Basınçlı hava üreten bu tip üniteler sonsuz vidaya benzeyen rotor şeklinden dolayı vida grubu olarak adlandırılır.

vidali-kompresor-imalati-kabinli-kompresorler-fiyati
vidali-kompresor-imalati-kabinli-kompresorler-fiyati