Akaryakıt,mazot,motorin,yağ,ısıtıcılı fuel oil tankı imalatı


Fuel oil , mazot , motorin , yağ ,  gaz yağı  vb..  petrol türevi yanıcı  akaryakıt maddelerin güvenli bir şekilde depolanmasında  yakıt tankları / deposu / kazanı  kullanılır.

yakit-mazot-benzin-yag-depolama-saklama-stoklama-tanki-deposu
yakit-mazot-benzin-yag-depolama-saklama-stoklama-tanki-deposu
yakit-mazot-benzin-yag-depolama-saklama-stoklama-tanki-deposu
yakit-tanki-bilgileri